Simona Pavlović je diplomirala na Akademiji umetnosti u Beogradu.
Kao urednik fotografije brojnih domaćih i stranih magazina ostvarila je višegodišnji kontinuirani profesionalni rad.
Paralelno neguje ljubav prema umetnosti kroz uređenje enterijera, izradu murala i ilustracije.